Rychlá zpověď - Monika Granja: Pokračuji v odkazu Olgy Havlové

O mužích v Česku, pomoci lidem a budoucnosti
12. listopadu 2018
 
Hlavní stránka Nové články

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové funguje v Česku od počátku 90. let. Olga Havlová je dodnes, i dlouho po své smrti, velkým pojmem. Její odkaz funguje, ale jen málokdo ví, že v čele této nadace dnes stojí Monika Granja. Pochází z Litvy, vystudovala práva v Praze a rozhodla se tady zůstat a pokračovat v odkazu národem milované první ženy prezidenta Václava Havla. O tom, jaké byly začátky v nové zemi, jaký byl Václav Havel a čemu se nadace věnuje, hovoří v rozhovoru pro Luxury Prague Life.

Video

Jak dlouho už jste v Česku?

Přijela jsem v roce 1992. Byl to přelomový rok, když se rozdělilo Československo.

Kolik vám bylo let?

Čerstvě devatenáct.

Přijela jste sem z Východu. Vnímala jste nějakou změnu?

Už příjezd do Československa byl pro mě velkou změnou. Litevci, a moje rodina obzvlášť, neboť rodiče nepatřili ke komunistickým funkcionářům, byli uzavřeni v Sovětském svazu bez možnosti cestovat. Získání stipendia na studium v tehdejším Československu pro mě bylo první příležitostí k vycestování mimo území Litvy. Svět se mi otevřel s úplně novými možnostmi.

Luxusní byt Malá Strana 48m
Luxusní byt Malá Strana 48m, Praha 1

Takže se vám tu líbilo?

Ano, byla to ohromující a velká zkušenost.

V devatenácti letech jste měla najednou takovou svobodu, která vás mohla snadno zlákat k nepravostem. Stalo se to?

Ne, to určitě ne. Mám totiž dva mladší sourozence, o které jsem se u nás musela starat celé prázdniny, což byly tři měsíce. Léto jsme trávili u babičky na statku, kde jsem o ně pečovala, vařila a pomáhala babičce s hospodářstvím. Byla jsem vedená k samostatnosti a zodpovědnosti za ostatní už odmala.

Překvapilo vás něco, třeba i nemile? Jak jste se tehdy dívala na naši kuchyni?

Vše pro mě bylo nové. A jako takové jsem to brala. Na něco jsem si musela chvíli zvykat – třeba na knedlíky a těžká masová jídla, která jsem neznala. Tradiční česká kuchyně mi dnes chutná, ale jím ji jen zřídka, upřednostňuji lehčí stravu. Na věhlasné české pivo jsem si nezvykla nikdy. Pivo prostě nepiju.

Byla jste už během studia práv rozhodnuta, že v Česku zůstanete?

Vlastně ano, neboť už v té době jsem založila rodinu. Narodila se mi dcera, která začala chodit do české školky a později školy. A člověk je najednou připoután k místu, kde žije a kde má své nejbližší. Bylo přirozené, že jsem zde zůstala.

Co si myslíte o českých mužích? Liší se něčím od těch litevských, nebo si jsou podobní?

Myslím si, že Češi a Litevci se příliš neliší. Formovala nás podobná historická skutečnost a dnes jsme společně v Evropské unii. Rozdíl je spíš v jejich vzhledu – litevští muži bývají světlejší a vysocí. Asi proto rádi hrají basketbal… Možná jsme jako národ více „do světa“, rádi cestujeme, častěji studujeme v zahraničí a nebojíme se usadit v cizině.

Říkala jste, že nemáte televizi. Proč? A co na to váš partner, na čem si pustí fotbal?

Partner čte Shakespeara a poslouchá Mozarta, takže mu televize nechybí. Já jsem se pro to rozhodla před více než deseti lety zejména kvůli dceři. Televize nám totiž ubírala čas na školu, koníčky, čtení… A ukázalo se to jako dobré řešení. Když jsme chtěli něco hezkého vidět, pustili jsme si online pořady či zašli do kina.  

Dcera s vámi už ale nežije, studuje v Berlíně. Proč jste si tedy tu „telku“ nepořídili?

Dnes už nás to ani nenapadne. A myslím, že v současné době je to pro mladé lidi celkem běžný trend.

Takže třeba neznáte Ordinaci v růžové zahradě?

Od slyšení ano, ale nikdy jsem ji neviděla.

Česká televize ale nabízí i dobré seriály, dokumenty a filmy. Zejména teď v souvislosti s výročím republiky…

Ty jsou dostupné online, takže se na ně občas podívám.

Jaký seriál jste takto viděla?

Seriál ne, ale třeba dokument o Soně Červené od Olgy Sommerové. Dokumenty mě zajímají více než seriály.

Hodně cestujete a projela jste kus světa. Říkala jste, že ke stáru se člověk rád vrací domů. Ale nelákalo by vás usadit se někde jinde?

Pokud popustím uzdu své fantazii, bylo by pěkné strávit stáří třeba na venkově v jižní Francii. Když však zůstanu stát nohama pevně na zemi, říkám si, že bych se měla vrátit do Litvy. Pořád přemýšlím o tom, co bude, až rodiče zestárnou a kdo se o ně postará. A stesk po zemi, v níž jsem vyrůstala a kde mám velkou část rodiny, nabývá na síle.

Pojďme k vaší práci. Jak jste se po vystudování práv dostala k práci v nadaci?

Původně jsem pracovala pro Asociaci nadací a nadačních fondů v ČR. Měla jsem na starost legislativní projekt, k němuž později přibyla péče o členy asociace, poskytování konzultací a pořádání vzdělávacích seminářů. Dostala jsem se tak do úzkého kontaktu s nadačním sektorem. Když jsem se po šesti letech rozhodla práci změnit, tak mi tehdejší ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové nabídla práci v trochu jiném oboru. V komunikaci a získávání nových dárců. Byla to pro mě výzva, které jsem se chopila. Dnes v nadaci pracuji již více než deset let.

Luxusní byt Praha 1 - 248m
Luxusní byt Praha 1 - 248m, Praha 1

Jak funguje nadace s takovým kreditem, jakým je jméno Olgy Havlové? Je to jednodušší v porovnání s ostatními nadacemi, které také sbírají peníze, aby pomáhaly?

Veřejnost naši nadaci vnímá hodně pozitivně. Za tím je ale velký kus dlouhodobé a usilovné práce, kterou začala samotná Olga Havlová a v níž pokračovala někdejší ředitelka nadace MUDr. Milena Černá. Již téměř třicet let funguje Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v duchu odkazu paní Olgy. Pomáhá tam, kde je to nejvíce potřeba a kde nikdo jiný pomoc nenabízí. Vždy transparentně vykazujeme, jak bylo naloženo s každým darem, který jsme obdrželi, a dbáme o efektivnost a účelnost jeho využití. Jméno naší nadace otevírá dveře, ale také na nás klade velkou zodpovědnost. Svým počínáním zrcadlíme nejen činnost naší nadace, ale i celého nadačního sektoru.

Ale i tak… Je náročné dneska získat peníze pro handicapované?

Najít nové dárce a udržet si je není samozřejmost. Proto věnujeme tak velkou péči kontaktu s dárci, aby přesně věděli, na co byly jejich peníze vynaloženy. Pomáháme potřebným v různých oblastech – handicapovaným, seniorům, lidem bez domova. Na některý z těchto projektů se peníze shánějí lépe, na jiné hůře.

Třeba při pomoci handicapovaným si dárce jednoduše představí dopad pomoci: Pomůžu-li pořídit vozík, člověk s handicapem se bude moci dostat do školy, do práce, mezi přátele… Na pomoc lidem bez domova, obětem domácího násilí či Romům se však peníze získávají obtížněji.  

Čím si to vysvětlujete? Myslí si lidé, že tyto skupiny potřebných si za svou tíživou situaci mohou samy?

Když chce někdo pomoci člověku na vozíku, nenapadne ho zkoumat, z jakého důvodu se na vozíku ocitl – zda se tak narodil, nebo je to následek nemoci, či autonehody, kterou třeba sám způsobil. Všichni víme, že tento člověk pomoc potřebuje, a nabízíme mu pomocnou ruku. Bohužel stejný princip uvažování neplatí třeba u lidí bez domova nebo u obětí domácího násilí. Místo toho, aby každý přemýšlel o tom, co on konkrétně může pro ně udělat, uvažuje nad tím, zda si to potřebný zaslouží.

Přitom se to může snadno stát každému z nás…

To je velmi snadné.

Předpokládám, že vy osobně příběhy těchto lidí znáte. Je něco, co se vás opravdu dotklo?

Dotýkají se nás všechny příběhy, se kterými se lidé na nás obracejí…

…ale když se s některými lidmi pak setkáte osobně?

Setkáváme se s lidmi, kteří nadaci žádají o pomoc, nebo ji již obdrželi. Pravidelně se například potkáváme s mladými žadateli o stipendium. Během výběrového řízení o stipendium s nimi hovoříme, poznáváme jejich životní příběhy a žasneme nad tím, co všechno ve svém životě museli překonat, aby mohli studovat. Tyto příběhy nás silně motivují k vytrvání v práci.

Když slyšíte příběhy, které se člověka nemohou nedotknout, jakým „ventilem“ se od nich zase oprošťujete?

Podporujeme se v nadační kanceláři vzájemně. Důležité je také naše rodinné zázemí, koníčky jako sport či čtení, které nám umožňují alespoň na chvíli se od práce odpojit. Mně osobně se to moc nedaří, protože stále hledám, co by se mohlo zlepšit, kde najít nové dárce a jak posunout nadaci o krok dál.

Jak se díváte na nedávné číslo časopisu Vogue s fotkou Karolíny Kurkové jako Olgou Havlovou?

Mě osobně těší, že jméno Olgy Havlové stále rezonuje a že byla vybraná jako jedna z nejvýraznějších osobností této země reprezentujících svobodu. Myslím si, že je důležité veřejnosti připomínat odkaz Olgy Havlové a hodnoty, které sdílela. Určitě nikdy nestála o to být módní ikonou, fotografům a médiím se spíše vyhýbala. Redakce časopisu zvolila tuto cestu, jak jméno paní Olgy přiblížit mladším lidem.

Vy jste se s ní nikdy nepotkala?

Ne, nepotkala.

A s Václavem Havlem?

S Václavem Havlem jsem měla možnost potkávat se na akcích naší nadace. Konzultovali jsme s ním například přípravu akcí připomínající Olgu Havlovou.

A jak na vás působil?

Dříve jsem ho znala pouze z médií a při prvním osobním setkání jsem byla mile překvapená. Byl neformální, zajímal se o věc a přispíval svými nápady.

Když se na vás dívám, působíte mile a křehce jako Sněhurka. Jako ředitelka ale musíte být také tvrdá a mít lokty, abyste získala to, co nadace pro svou práci potřebuje. Setkala jste se někdy s tím, že byli lidé vaším vzhledem překvapení a nevěřili, že byste mohla být ředitelkou velké nadace?

Ostré lokty možná fungují, ale podle mě pouze krátkodobě. Myslím si, že dlouhodobý efekt pro dobrou spolupráci přináší především porozumění, dialog a hledání oboustranného řešení. Pokud jde o to, že vypadám poněkud subtilně a mladší, než jsem, pak ano, občas jsou lidé překvapeni.

Co plánujete a jaké máte další projekty?

Do konce roku čeká nadaci ještě několik akcí. 18. listopadu pořádáme společně s advokátní kanceláří Kocián Šolc Balaštík již tradiční benefiční koncert na podporu našich projektů. Dárci si mohou sami vybrat, na jaký účel jejich finanční příspěvek půjde. Zda chtějí pomoci například seniorům, znevýhodněným studentům nebo třeba lidem bez domova. Koncert se koná v kostele sv. Šimona a Judy a vystoupí na něm kromě jiného i náš bývalý stipendista Tomáš Kačo, velmi nadaný klavírní virtuóz.

Připravujeme sbírku na projekt Nejdřív střecha v rámci celostátní kampaně Giving Tuesday. Projekt pomáhá lidem, kteří ztratili bydlení. Umožní jim dostat až na dva měsíce ubytování zdarma v noclehárnách nebo azylových domech. Nové zázemí a podpora odborníků jim dovolí se znovu nadechnout a pomůže jim při hledání bydlení, vyřizování chybějících dokladů, sociálních dávek a při hledání zaměstnání.  

Společně s Cirk La Putyka pak připravujeme v prosinci benefiční představení Up End Down Symphony, které se koná pod záštitou Marty Kubišové. Výtěžek z něj půjde na podporu paliativní péče.

Moc děkuji za rozhovor, přeji hodně úspěchů.

Rychlá zpověď:

Vyjmenujte tři věci, které milujete na Litvě?

Moře, víru v lidech, tradice.

Co vás přesvědčilo zůstat v Česku?

Kulturní život, historické památky v Praze a moje rodina.

Co vám v českém jazyce ještě dělá problém?

Slovosled, zvratné zájmeno se, občas stále nevím, kam ho umístit.

Co by se měli Češi od Litevců naučit?

Myslím si, že lásku k historii.

Co pro vás znamená spojení dobrá vůle?

To znamená ohleduplnost, velkorysost, pomoc bližnímu.

Co si myslíte, že by Olga Havlová řekla na stav dnešní politické situace?

Určitě by ji nepochválila.

Jak byste vylepšila český právní systém v jedné větě?

Chybí zde zákon o sociálním bydlení, takže přijetí tohoto zákona.

Kde je podle vás nejkrásnější místo na planetě?

Tam, kde je člověk doma.

Čím vás naposledy překvapila vaše dcera?

Dlouho ničím, protože se na většině věcí shodneme. Možná tím, že dospěla.

Který český muž vám přijde nejvíc sexy?

Můj partner.

Který český prezident udělal pro Česko dle vašeho názoru nejvíc?

Jednoznačně Masaryk pro Československo, Havel pro Česko.

Nejoblíbenější pořad v televizi?

Televizi deset let nemám, sleduji online zprávy nebo jdu do kina.

Recept na odbourání stresu?

Procházka se psem.

Na co byste se zeptala prezidenta Miloše Zemana, kdybyste měla tu možnost?

Obávám se, že i kdybych se ho zeptala, že by mi odpověď poslal pan tiskový mluvčí.
Dotazovaný se ptá redaktora:

Byla jste někdy v Litvě?

Ano, byla.
Luxury Prague Life

Sdílet / stát se fanouškem

Galerie (5)

View photo gallery

O autorovi

Redakční tým
Luxusní bydlení Praha
Luxusní byt Praha 1 - Malá Strana 66m
Praha 1

Luxusní byt Praha 1 - Malá Strana 66m

2 + KK 66 m², bal. 5 m²
15 312 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Obchodní prostor na prodej Malá Strana 31m
Praha 1

Obchodní prostor na prodej Malá Strana 31m

Atypický 31 m²
12 000 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na prodej Malá Strana 123m
Praha 1

Luxusní byt na prodej Malá Strana 123m

4 + KK 123 m², bal. 1 m², ter. 5 m²
28 692 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní vila na prodej Praha
Praha 6

Luxusní vila na prodej Praha

7 + KK 634 m², ter. 190 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na prodej Rašínovo nábřeží - 318m
Praha 1

Luxusní byt na prodej Rašínovo nábřeží - 318m

5 + KK 318 m², ter. 80 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní penthaus na Praze 1 - 226m
Praha 1

Luxusní penthaus na Praze 1 - 226m

4 + 1 226 m², bal. 7 m², ter. 24 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt v Troji
Praha 7

Luxusní byt v Troji

1 + KK 38 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na prodej Praha 1 - Staré Město
Praha 1

Luxusní byt na prodej Praha 1 - Staré Město

2 + KK 50 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt Malá Strana 48m
Praha 1

Luxusní byt Malá Strana 48m

2 + 1 48 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na prodej Staré Město 159m
Praha 1

Luxusní byt na prodej Staré Město 159m

4 + 1 159 m², bal. 2 m²
26 000 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt Praha 1 - 248m
Praha 1

Luxusní byt Praha 1 - 248m

5 + KK 248 m², ter. 31 m²
34 890 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní vila ve Střešovicích 2134m
Praha 6

Luxusní vila ve Střešovicích 2134m

986 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Vila Barrandov 981m
Praha 5

Vila Barrandov 981m

8 + KK 981 m², ter. 41 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt s terasou Praha 8 - 156m
Praha 8

Luxusní byt s terasou Praha 8 - 156m

4 + KK 156 m², ter. 31 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Byt Smetanovo nábřeží - Staré Město
Praha 1

Byt Smetanovo nábřeží - Staré Město

4 + KK 191 m², bal. 3 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt se zahradou
Praha 5

Luxusní byt se zahradou

3 + KK 100 m²
16 890 750 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt Praha 1 - Nové Město - 62m
Praha 1

Luxusní byt Praha 1 - Nové Město - 62m

3 + KK 62 m²
7 120 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt s výhledem na hrad - 334m
Praha 1

Luxusní byt s výhledem na hrad - 334m

7 + KK 334 m², bal. 6 m², ter. 25 m²
41 600 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Byt Smetanovo nábřeží 256m
Praha 1

Byt Smetanovo nábřeží 256m

4 + KK 256 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Byt na prodej Malá Strana 48m
Praha 1

Byt na prodej Malá Strana 48m

2 + 1 48 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na prodej Praha 1 - 492m
Praha 1

Luxusní byt na prodej Praha 1 - 492m

8 + KK 492 m², bal. 12 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní mezonet na prodej Praha 1 Staré Město
Praha 1

Luxusní mezonet na prodej Praha 1 Staré Město

7 + KK 379 m², bal. 9 m²
85 400 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní mezonetový byt na prodej Praha 1
Praha 1

Luxusní mezonetový byt na prodej Praha 1

6 + KK 339 m², bal. 8 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na prodej Praha 1 Josefov 108m
Praha 1

Luxusní byt na prodej Praha 1 Josefov 108m

3 + KK 108 m², bal. 3 m²
21 000 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na prodej Praha 1 Staré Město
Praha 1

Luxusní byt na prodej Praha 1 Staré Město

3 + KK 133 m², bal. 3 m²
29 900 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na prodej Praha 1 - 246
Praha 1

Luxusní byt na prodej Praha 1 - 246

4 + KK 246 m², bal. 6 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na prodej Josefov Praha
Praha 1

Luxusní byt na prodej Josefov Praha

3 + KK 115 m², bal. 3 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na prodej Praha 1 Josefov
Praha 1

Luxusní byt na prodej Praha 1 Josefov

2 + KK 108 m², bal. 3 m²
21 000 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní vila se zahradou Troja 728m
Praha 7

Luxusní vila se zahradou Troja 728m

12 + KK 528 m², bal. 27 m², ter. 64 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt Praha 6 - 90m
Praha 6

Luxusní byt Praha 6 - 90m

2 + KK 90 m², ter. 8 m²
11 649 200 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na prodej - Malá Strana - 257
Praha 1

Luxusní byt na prodej - Malá Strana - 257

5 + KK 257 m²
56 000 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní vila na Hanspaulce 940m
Praha 6

Luxusní vila na Hanspaulce 940m

Atypický 940 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt terasou na Praze 1 - 232m
Praha 1

Luxusní byt terasou na Praze 1 - 232m

4 + 1 232 m², ter. 60 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Obchodní prostor na pronájem Praha 1 - 277m
Praha 1

Obchodní prostor na pronájem Praha 1 - 277m

Atypický 277 m²
120 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Byt na pronájem Praha 1 - 105m
Praha 1

Byt na pronájem Praha 1 - 105m

3 + 1 105 m²
50 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Byt na pronájem Praha 1 - 104m
Praha 1

Byt na pronájem Praha 1 - 104m

3 + 1 104 m²
48 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt se zahradou na Praze 8 - 339m
Praha 8

Luxusní byt se zahradou na Praze 8 - 339m

4 + KK 139 m², ter. 27 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Byt k pronámu Staré město 192m
Praha 1

Byt k pronámu Staré město 192m

5 + 1 192 m², bal. 2 m²
150 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Obchod na pronájem Staré město 409m
Praha 1

Obchod na pronájem Staré město 409m

409 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na prodej Praha 1 Staré Město
Praha 1

Luxusní byt na prodej Praha 1 Staré Město

2 + KK 133 m², bal. 3 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Luxusní mezonet na prodej v centru Prahy
Praha 1

Luxusní mezonet na prodej v centru Prahy

4 + KK 240 m², ter. 51 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Byt na Praze 6 - 105m
Praha 6

Byt na Praze 6 - 105m

4 + KK 105 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na prodej v centru Prahy 1 - 240m
Praha 1

Luxusní byt na prodej v centru Prahy 1 - 240m

5 + KK 240 m², ter. 51 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Byty Janáčkovo nábřeží 211m
Praha 5

Byty Janáčkovo nábřeží 211m

4 + 1 211 m², bal. 4 m², ter. 11 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Pronájem bytu Janáčkovo nábřeží 211m
Praha 5

Pronájem bytu Janáčkovo nábřeží 211m

4 + 1 211 m², bal. 4 m², ter. 11 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na Praze 3 - 128m
Praha 3

Luxusní byt na Praze 3 - 128m

3 + KK 128 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt Praha 1 - 96m
Praha 1

Luxusní byt Praha 1 - 96m

3 + KK 96 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt k pronájmu Praha 2 - 107m
Praha 2

Luxusní byt k pronájmu Praha 2 - 107m

3 + 1 107 m², bal. 2 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Vila na pronájem Praha 4 - 300m
Praha 4

Vila na pronájem Praha 4 - 300m

8 + 1 400 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Byt Střešovice 197m
Praha 6

Byt Střešovice 197m

4 + KK 197 m², ter. 67 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Kancelářské prostory k pronájmu Praha
Praha 1

Kancelářské prostory k pronájmu Praha

280 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt k pronájmu Střešovice 104m
Praha 6

Luxusní byt k pronájmu Střešovice 104m

4 + KK 104 m², ter. 8 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Pronájem restaurace Praha 1 - 218m
Praha 1

Pronájem restaurace Praha 1 - 218m

Atypický 218 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Byt s terasou Dejvice 225m
Praha 6

Byt s terasou Dejvice 225m

5 + KK 225 m², ter. 54 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt k pronájmu Praha 1 - 136m
Praha 1

Luxusní byt k pronájmu Praha 1 - 136m

3 + 1 138 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt k pronájmu Střešovice 193m
Praha 6

Luxusní byt k pronájmu Střešovice 193m

4 + KK 193 m², ter. 17 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Supermakléřky.cz - realitní komiks
Epizoda 29

GDPR

Otevřít komiks
Epizoda 28

1+1

Otevřít komiks
Epizoda 27

Home Staging

Otevřít komiks
Epizoda 26

Bez kupujícího

Otevřít komiks
Epizoda 25

Chinatown

Otevřít komiks
Epizoda 24

Židovské město

Otevřít komiks
Epizoda 23

České tsunami

Otevřít komiks
Epizoda 22

Realitní TANGO

Otevřít komiks
Epizoda 21

Realitní mejdan

Otevřít komiks
Epizoda 20

Dřevomorka

Otevřít komiks
Epizoda 19

Nábor nemovitosti

Otevřít komiks
Epizoda 18

Ztráta paměti

Otevřít komiks
Epizoda 0

Začít od nuly

Otevřít komiks
Epizoda 17

Bez Realitky 2

Otevřít komiks
Epizoda 16

Realitní timing

Otevřít komiks
Epizoda 15

Byt pro celebritu

Otevřít komiks
Epizoda 14

Bez Developera

Otevřít komiks
Epizoda 13

Byt v Pařížské

Otevřít komiks
Epizoda 12

Dovolená

Otevřít komiks
Epizoda 11

100% Hypotéka

Otevřít komiks
Epizoda 10

Černá díra

Otevřít komiks
Epizoda 9

B Tower

Otevřít komiks
Epizoda 8

Tráva

Otevřít komiks
Epizoda 7

Ryze Česká Realitka

Otevřít komiks
Epizoda 6

Neplatíte provizi

Otevřít komiks
Epizoda 5

Byt za Miliardu

Otevřít komiks
Epizoda 4

Milí Sousedé

Otevřít komiks
Epizoda 3

Bez Realitky

Otevřít komiks
Epizoda 2

Snadné prachy

Otevřít komiks
Epizoda 1

Opičárna

Otevřít komiks