Rychlá zpověď - advokát Josef Lžičař: Pláč hereček beru s rezervou

O hájení celebrit, spravedlnosti a kouření
23. dubna 2019
 
Hlavní stránka Nové články

Tomuto muži volají mocní a celebrity, když se dostanou do problémů. Josef Lžičař už hájil kdekoho – prezidenta Václava Havla, premiéra Petra Nečase, herečku Jiřinu Bohdalovou, moderátora Karla Voříška i nechvalně proslulého katarského prince Hámida bin Abdal Sáního, který byl stíhán za pohlavní zneužívání dívek. Možná i proto mu někteří přezdívají „ďáblův advokát“. Jak tento vášnivý kuřák žije, jak vzpomíná na slavné kauzy a proč pracuje i po sedmdesátce? I o tom hovořil v rozhovoru pro Luxury Prague Life.

Video

Pane Lžičaři, jste v advokacii přes padesát let. Dokáže vás ještě vůbec něco překvapit?

Nepochybně. Nemile mě překvapí, když se dostanu do soudního řízení, a soudce, který proces vede, se zachová tak, že je to v rozporu s trestním řádem. V nedávné době jsem zažil situaci, kdy se obžalovaný vyjadřoval písemně – a možná že nad míru únosnou – a soudkyně řekla, že nebude ta vyjádření vůbec číst. Někdy mě překvapí i to, že soud automaticky převezme to, co napsala obžaloba, i když to není zcela v souladu s dokazováním.

Kdysi dávno mi můj školitel řekl říkanku: „Voda teče, až se rozproudí, co se zažaluje, to se odsoudí.“ To odpovídalo v té době silnému postavení prokurátora v trestním řízení, že co bylo zažalováno, se bralo za boží pravdu. Je faktem, že v těch 50. letech a při zrůdnosti předchozího režimu má zásadní vinu nikoliv samotná justice, ale prokurátor. Ten odpovídal za stav vyšetřování, řídil policii a v té době soud dostal zpracovaný spis a prokurátor byl pán sporu. A lidi se také většinou postoje prokurátora báli, já jsem to zaregistroval zejména na venkově, kde klienti říkali: „No jo, pane doktore, soud… Ale co prokurátor?“ To podvědomí, bát se prokurátora, v té době bylo.

Pamětníci si jistě pamatují, jak dříve vypadala jednací síň. Seděl senát soudu, ve stejné rovině měl stůl prokurátor a na druhé straně seděl obhájce. My jsme vždycky byli o dvacet až třicet centimetrů níž a ten schodek se odboural až po roce 1990. V současné době se také situace změnila, protože prokurátor, nyní státní zástupce, už je stranou v procesu, a soud by měl pozorovat a rozhodnout objektivně.

Luxusní byt na prodej Praha 1 - 492m
Luxusní byt na prodej Praha 1 - 492m, Praha 1

Stává se vám, že vám klient řekne pravdu o tom, co provedl, a potom před soudem lže? A vy to nesmíte jako advokát říct…

No, to nesmím říct, tady platí advokátská mlčenlivost. A když mi řekne, že se to stalo, a pak lže, měl bych ho upozornit na rizika. Navíc jsem jako obhájce schopen posoudit, jestli to bude prokázáno, nebo ne. Také se člověk zbavuje polehčující okolnosti doznání, že napomáhal při objasňování, lítosti. Většina obviněných se snaží bagatelizovat svou vinu a hledají různé záminky. Je rozdíl při obhajobách trestných činů násilných a trestných činů hospodářských. U těch hospodářských činů často rozhodují papíry a posudky. U těch násilných činů se to třeba snaží hrát na nutnou obranu. A pak je na soudu, jestli to uzná.

Hájil jste i politiky, kteří byli v určité době mediálně i veřejností vnímáni negativně, třeba premiéra Petra Nečase. Jak skutečnost, že veřejné mínění není nakloněno, ovlivňuje vztah s klientem nebo soudní spor?

Soud je nestranný a nezávislý, tak by neměl vůbec dbát na veřejné mínění. Říká se hlas lidu, hlas boží, ale není to pravda. Protože veřejné mínění je často velmi kruté a nedovede pochopit řadu událostí. Po roce 1989 se vytvořila atmosféra, že cokoliv bylo v předchozím režimu, bylo špatné, a že to byli zločinci. Já jsem dvakrát hájil i premiéra Štrougala (Lubomír Štrougal, bývalý komunistický ministr a premiér, pozn. red.) a veřejné mínění nebylo příznivé.

Ale soudy tehdy byly nesmírně spravedlivé, protože věc posoudily a on byl dvakrát zproštěn. Byly mu podsouvány věci, které ani spáchat nemohl a jeho pozice zejména v 60. letech nebyla zhodnocena pozitivně. Než byl prezidentem Novotným odvolaný, udělal velký kus práce z hlediska příslušníků policie a ve vztahu k orgánům státní bezpečnosti. Jeho role ministra vnitra byla pozitivní.

Stává se vám, že vám lidí říkají, že hájíte „grázla“ a jestli máte čisté svědomí?

(smích) To se stává velmi často, zejména když přijedu na Moravu do své rodné vsi, protože mi řeknou: „Ty jsi hájil toho nebo onoho člověka, vždyť to je grázl! My jsme to viděli v televizi, co všechno spáchal.“ A faktem je, že si člověk uvědomí, že je tam určitá schizofrenost postavení obhájce, protože ten se nemůže jen ztotožnit s klientem, ale jeho povinností je hájit.

Každý má právo na obhajobu – je to výrazné právo už od dřívějších dob, od deklarace lidských práv a Listiny práv a svobod. Většinou lidi vnímají advokáta s tím, že hájí zlo, ale já tvrdím, že to není jen hájení zla. Hájím toho člověka. Myslíte si, že je horší, když obhajuju někoho, kdo spáchal trestný čin? Je lepší, když advokát zastupuje při rozvodu ženu, která nezavdala příčinu rozvratu manželství, a manžel se k ní choval zle? A je horší advokát, který hájí toho chlapa, který tu ženskou bil? Od toho se musí člověk oprostit.

Jak to tedy lidem vysvětlit?

Pokud to jde, je potřeba těm lidem vysvětlit, že je to vlastně povolání jako kterékoliv jiné. Mohl bych říct příklad postavení lékaře, který bude léčit pohlavní choroby a má tam pacienta, který už je tam popáté a ohrožuje svou chorobou další lidi. A taky někdo řekne: „Proč mu ten doktor pomáhá, vždyť je to darebák, nakazil jiné lidi…“ Ale je to prostě povolání a poslání jako kterékoliv jiné.

V prvotním okamžiku je člověk, který je obviněn z nějakého trestného činu, vždycky sám, a proti němu je celá mašinérie státní moci. Proto se to tak má vyvážit a každý má mít člověka, který je profesionálně zdatný, aby pomáhal a sbíral okolnosti, které tu jeho vinu zeslabují. Ne vždy se setkáte s člověkem, který je od přírody grázl a má to v genech. Jednou jsem hájil člověka, který byl stíhaný pro vraždu a ublížení na zdraví a byl dost „zlej a agresivní“. A úplně mě dojalo, že měl po celou dobu ve vazbě starost o to, kdo se mu bude starat o kočky, které mu chodily na práh a které krmil každý den. To byla jeho zásadní starost – aby tu jeho funkci někdo převzal.

Hájil jste i celou řadu celebrit, třeba Jiřinu Bohdalovou, Daru Rolins… Jaké je poznat tyto lidi z druhé stránky?

A nejen ty dvě osobnosti, které jste nakousl, hájil jsem i některé televizní hlasatele nebo jiné osoby…  Je to nesmírně zajímavé a poučné. I to jejich nazírání na svět. Nic ve zlém, ale tyto osoby často svět vnímají jinak, než běžný občan. Třeba u paní Bohdalové to byl spor na ochranu osobnosti, a já jsem rád, že byl úspěšný, protože ji to poškozovalo mínění veřejnosti…

Nechci to znevažovat nebo zlehčovat, ale setkáváte se třeba u hereček s tím, že jsou vzteklé, pláčou nebo jinak dávají najevo emoce?

No, třeba u paní Bohdalové jsem to nezaregistroval, ta byla velmi rozezlena, co se o ní veřejně psalo. Ale člověk to musí brát s rezervou, protože nejsem zase takový odborník, abych poznal, jestli to je pravý projev povahy, když někdo pláče, nebo jestli to není zkouška jeho povolání a šikovnosti. Často se vám v trestních věcech stane, a teď odhlížím od celebrit, že ten člověk je lítostivý a rozpláče se, když spáchal něco ošklivého. Pak tam vídáte, že je to vytrysknutí takové té pravdy... U celebrit to beru trochu s rezervou, jestli to není přehánění, herecká póza. Nemusí to být vždycky pravda.

A u politiků?

Politici jsou většinou přesvědčení o své pravdě a tam je to obtížné, emoce nejsou tolik dávány najevo. Vážil jsem si třeba projevu Václava Havla v rámci obou trestních řízení, když byl stíhán pro podvracení republiky a posléze podněcování. On byl vždycky připravený, vyjádřil se k tomu…

Za sebou na zdi mám dvě vyjádření Václava Havla ke své činnosti. Poprvé mi napsal: „Díky za skvělou a bohužel marnou práci.“ A v roce 1989 napsal: „Vděčně a přátelsky.“ Pokud jde o to stíhání pro podvracení, já si myslím, že on se na tom nijak zvlášť nepodílel, ale nechtěl trhat partu lidí, se kterými byl. To byli disidenti, kteří stáli na lavici obžalovaných – Jiří Dienstbier, Václav Benda, Petr Uhl, Dana Němcová, Otka Bednářová… A on ani neřekl o své pravé účasti v té činnosti, protože nechtěl trhat partu. Ale byla taková atmosféra, tyto lidi se předchozí režim snažil izolovat od společnosti, i když to nebyla veliká skupina lidí. To byli chartisti a potom se z některých vyvinuli disidenti, kteří ve větším či menším upozorňovali na nedostatky ve společnosti.

Když vzpomínáte na Havla, jak fungoval nebo reagoval v boji s tím státním molochem? Byl mrzutý, nebo vtipkoval?

Vtipkoval vždycky. Ale byl také nesmírně pečlivý, když se chtěl vyjádřit. Předělával ty své podání vícekrát, vše mělo hlavu a patu. A stejně se zachovaly jeho závěrečné přednesy, kdy vytýkal soudu, jak se na věc dívá, a to je dneska nesmírně poučné. Já se musím přiznat, že byl pro mě čtivější v těchto svých prohlášeních než v některých svých dramatech, těm jsem moc dobře neporozuměl. Některé věci dovedl vystihnout dobře, jiné byly méně srozumitelné.

Luxusní mezonetový byt na prodej Praha 1
Luxusní mezonetový byt na prodej Praha 1, Praha 1

Jak jste spolu vycházeli osobně? Byl to jen vztah klienta a advokáta?

Vycházeli jsme spolu dobře. Proto také v roce 1989, když věděl, že bude zvolený prezidentem, chtěl, abych s ním šel jako vedoucí kanceláře, dneska je to kancelář. Mně se tam moc jít nechtělo, ale na Štědrý den mě přemluvil a proto jsem od 29. prosince 1989 do 29. června 1990 měl 180 dnů neplacené volno v advokacii. Ale do advokacie jsem se chtěl a hodlal vrátit hned k 1. červenci 1990, protože advokacie se stala jednou z prvních profesí, které se staly soukromou. Ale zůstal jsem na Hradě ještě asi 6 nebo 8 dnů, abych připravil tu druhou volbu prezidenta.

Původní dohoda byla taková, že zůstanu do prvních svobodných voleb a potom odejdu. Nejsem člověk, který by byl manažerem a byl schopen řídit nějaké větší celky. Hrad měl v té době přes 600 zaměstnanců a šest nebo osm odborů, a proto jsem byl rád, že jsem tam byl jen tak krátkou dobu.

Na co zajímavého z té doby vzpomínáte?

Řešila se třeba přístupnost Hradu nebo obory v Lánech. Václav Havel si byl vědomý, že za minulého režimu byl Hrad trochu izolovaný a měl pocit, že by se to mělo všechno zpřístupnit veřejnosti. Ale potom se dospělo k názoru, že kdyby se tam pustili lidi, tak by to bylo všechno zničené, lidi jsou trochu ničitelé.

Byly to myslím květnové oslavy osvobození, kdy se na hradním nádvoří umožnilo, aby tam byly vojenské kuchyně a lidi měli občerstvení, párky, pivo a tak. A posléze se zjistilo, že ty pískovce, které jsou na hradním nádvoří, do sebe nasajou olej a pak to nejde vyčistit. Tak se to potom zavřelo i pro auta, aby tam nejezdila, protože by se to zničilo. 

Vidím, že tady při celém rozhovoru držíte cigaretu. Vy asi kouříte hodně, že?

Kouřím hodně a už asi nepřestanu kouřit. Mám jednu nesmírně hodnou paní primářku, plicní, která je odpůrce kouření, ale řekla mi, že kdyby mi v tomto věku zakázala kouřit, tak bych to asi psychicky nevydýchal. Musím se spoléhat na to, že rozhodne nějaká vyšší moc, jestli člověk odejde, nebo neodejde.

Ale řeknu to jinak: Můj bratr byl lékař a nekuřák, žil nepochybně zdravěji než já a zemřel na rakovinu tlustého střeva. A kdybych se měl porovnat, už bych musel být dávno mrtvý… Je to asi dáno někde osudem, kdo to přežije, a nepřežije. Mám slabou vůli, pokud jde o kouření. I když v poslední době je toho méně, protože ve všech budovách, kde se soudí, je omezeno kouření, takže když je přestávka, nezůstává čas vyběhnout ven a dát si cigaretu.

Máte ještě nějaké jiné hříchy nebo vrtochy?

No, tak nějaké stařecké vrtochy ještě nemám a nějaké další hříchy… Nevím, že bych nějaké měl. Alkoholu se nevyhýbám, ale vždy velmi s mírou. Nikdy jsem třeba po pití alkoholu neřídil.

A jaké máte koníčky?

Nejvíce si odpočinu, když jsem v lese. Ten klid v lese mě naplňuje pocitem uspokojení. A procházky se psem, vždycky jsme s manželkou mívali psa.

Pracujete hodně i teď, ale dovedu si představit, že dříve to bylo ještě více. Bylo to na úkor rodiny?

Mohlo to být na úkor rodiny, zejména když jsem chodil do práce i v sobotu na šest sedm hodin a v neděli i na čtyři hodiny. Také jsem často býval do večera v práci. Ale teď jsem to hodně omezil, nechci to přehánět a vyhýbám se například procesům mimo Prahu.

A kdy tedy půjdete do důchodu, abyste mohl odpočívat? Nebo to už ve vašem případě ani nejde?

Jsou dny, kdy si říkám, že bych mohl skončit a jít do důchodu, protože mám obrovskou knihovnu a těším se, že se k tomu dostanu. Zejména jsem se v posledních letech věnoval faktografii a historii. Ale zatím nechci jít, dokud je člověk schopen pracovat… Tím ještě žiju.

Abyste pak ještě měl čas…

No, to si někdy říkám… (smích) Ale když vycházím z toho, že mí rodiče i předkové žili dlouho, tak bych tady ještě mohl nějaký čas být. Ale samozřejmě nevíme dne ani hodiny, může to přijít ze dne na den, a je to v pytli.

Když se jako advokát podíváte na případy, které se táhnout roky… Případ Davida Ratha, Lukáše Nečasného a další. Jak to vnímáte?

Je to chyba justičního systému, že se to táhne. Některé věci mohou být protahovány záměrně obžalovaným, ale když se něco táhne více než 8 let… Já sám mám člověka, který je už devátý nebo desátý rok v trestním řízení, a říkám si, že to není účelem toho trestního řízení. Čím déle od spáchání trestného činu, tím více se ztrácí společenská nebezpečnost. Trest by měl následovat co nejrychleji po spáchání, není to dobře ty dlouhé věci.

Domnívám se, že nejsou ani respektovány nálezy ústavního soudu i Evropského soudu pro lidská práva, kde se také hovoří o délce řízení a bylo tam jedno rozhodnutí, ve kterém se tvrdí, že pokud přesahuje přes šest let, jde o nepřiměřenou délku. Nejhorší ale je, když se věc táhne dlouho a rozhodnutí jsou diametrálně odlišná – jednou je odsouzen, jednou zproštěn. Což je třeba ten případ Nečesaný. To nevzbuzuje důvěru, není to normální a neprospívá to důvěře občanů ve spravedlnost.

Jak se díváte na případ omilostněného Jiřího Kajínka?

Z těch znalostí, co mám, si nejsem jistý, že byl vinen tou dvojnásobnou vraždou. V té době se možná stal nástrojem vyřizování účtů dvou skupin podsvětí, které byly v Plzni a soupeřily o vliv. Pro mě je nepochopitelné, pokud bych byl dvojnásobný vrah, že by ta třetí osoba, která posléze svědčila (Vojtěch Pokoš, pozn. red.), nedostala ránu z milosti. Myslím si, že to je v rozporu. Pochyby tam byly značné a nevzbuzuje to jistotu, ale samozřejmě musím respektovat rozhodnutí soudu. A také nedobře vnímám, že se z Kajínka stala celebrita.

Byla tedy milost prezidenta Zemana řešením?

Jak říkají někteří teoretici, milost prezidenta je taková výsada převzatá ze středověku. A pokud právní řád upravuje milost, že ji prezident může dát, tak si myslím, že by ji měl dát a v žádném případě nezdůvodňovat. Jakmile ji začne zdůvodňovat, dostává se do slepé uličky.

Jste pro trest smrti?

Vždycky jsem byl odpůrce trestu smrti, kdysi jsem k tomu napsal i nějakou esej. Ale posléze jsem začal měnit názor. Jsou někteří pachatelé, kteří by možná měli skončit, když společnost není schopna je totálně izolovat. Stejně tak nezasluhují nějaké milosti lidé, kteří hromadně zabíjeli lidi, jako třeba v Norsku Anders Breivik. To jsou lidi, kteří společnosti přináší obrovské náklady, aby takové pachatele hlídali.

Vím, že s tímto názorem nemusí každý souhlasit, ale někteří lidi jsou tak nebezpeční pro společnost, že by nebylo špatné je ve výjimečných případech zlikvidovat, vyříznout ze společnosti jako vřed.

Moc děkuji za rozhovor.

Rychlá zpověď:

Jaké případy nebo lidi byste nikdy nehájil?

Je to těžká otázka, protože advokát by měl hájit všechny lidi. Ale jsou věci, které nesmírně nerad hájím, a to jsou trestné činy proti dětem, to se mi nechce vůbec hájit, a potom velmi zvažuji trestné činy proti zvířatům – psům, koním.

Říkají vám lidé, že jste ďáblův advokát?

Já nevím, co znamená ďáblův advokát. Prostě vykonávám svou profesi a pomáhám lidem, abych byl jejich právní přítel.

Jak dlouho trval váš nejdelší případ?

V poslední domě mám případ, který se táhne už devátý rok, je tam šestkrát rozhodnutí o zproštění a šestkrát jsme šli do odvolacího řízení. Je to nesmírně psychicky náročné, zejména pro klienta, protože ho to dehonestuje před společností.

V kolik ráno vstáváte?

Vstávám dost brzy, tak po páté hodině ráno, protože jsem nespavec. Trošku si pohraju se psem a potom jedu do práce.
A v kolik v práci končíte?

V poslední době se snažím být do šesté hodiny doma.

Vypínáte někdy mobil, aby se vám nemohli lidé dovolat?

Váš syn je také advokát, chodí si pro rady?

Ptá se mě na rady, ale on už je také ve věku, kdy překonává tu střední hranici, bude mít 50 let.

Hájíte raději politiky, nebo celebrity?

To si nevybírám. Kdo se na mě obrátí a má ke mně důvěru, tomu převezmu zastoupení.

Koukáte na nějaké filmy nebo seriály o soudních sporech a advokátech?

Filmy, ve kterých je justice, mám rád. Ale na seriály se dívám kriticky, protože se domnívám, že ti, kteří to zpracovávají, by si měli vzít řádného poradce, protože si často pletou pojmy. Ty chybičky vnímám a vždycky mi to vadí.
Dotazovaný se ptá redaktora:

Jak dlouho už svou profesi děláte?

Už skoro deset let.
Luxury Prague Life

Sdílet / stát se fanouškem

Galerie (6)

View photo gallery
Luxusní bydlení Praha
Luxusní vila na prodej Praha
Praha 6

Luxusní vila na prodej Praha

7 + KK 634 m², ter. 190 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na prodej Praha 5 - 260m
Praha 5

Luxusní byt na prodej Praha 5 - 260m

4 + KK 234 m², bal. 16 m², ter. 40 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní vila na prodej Praha - 981m
Praha 5

Luxusní vila na prodej Praha - 981m

8 + KK 981 m², ter. 41 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní penthaus na Praze 1 - 226m
Praha 1

Luxusní penthaus na Praze 1 - 226m

4 + 1 226 m², bal. 7 m², ter. 24 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní vila na prodej Praha východ 1341m
Okolí Prahy

Luxusní vila na prodej Praha východ 1341m

7 + KK 1341 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na prodej Praha 1 Josefov
Praha 1

Luxusní byt na prodej Praha 1 Josefov

2 + KK 108 m², bal. 3 m²
21 000 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na prodej Malá Strana 123m
Praha 1

Luxusní byt na prodej Malá Strana 123m

4 + KK 123 m², bal. 1 m², ter. 5 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na prodej Rašínovo nábřeží - 318m
Praha 1

Luxusní byt na prodej Rašínovo nábřeží - 318m

5 + KK 318 m², ter. 80 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na prodej Staré Město 159m
Praha 1

Luxusní byt na prodej Staré Město 159m

4 + 1 159 m², bal. 2 m²
26 000 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní mezonet na prodej Praha 1 Staré Město
Praha 1

Luxusní mezonet na prodej Praha 1 Staré Město

7 + KK 379 m², bal. 9 m²
85 400 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt s terasou Praha 8 - 156m
Praha 8

Luxusní byt s terasou Praha 8 - 156m

4 + KK 156 m², ter. 31 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt se zahradou
Praha 5

Luxusní byt se zahradou

3 + KK 100 m²
16 890 750 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt Malá Strana 48m
Praha 1

Luxusní byt Malá Strana 48m

2 + 1 48 m²
11 800 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na prodej Praha 1 - 492m
Praha 1

Luxusní byt na prodej Praha 1 - 492m

8 + KK 492 m², bal. 12 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na prodej Josefov Praha
Praha 1

Luxusní byt na prodej Josefov Praha

3 + KK 115 m², bal. 3 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní mezonetový byt na prodej Praha 1
Praha 1

Luxusní mezonetový byt na prodej Praha 1

6 + KK 339 m², bal. 8 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na prodej Praha 1 Josefov 108m
Praha 1

Luxusní byt na prodej Praha 1 Josefov 108m

3 + KK 108 m², bal. 3 m²
21 000 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt se zahradou na Praze 8 - 339m
Praha 8

Luxusní byt se zahradou na Praze 8 - 339m

4 + KK 139 m², ter. 27 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt Praha 1 - 248m
Praha 1

Luxusní byt Praha 1 - 248m

5 + KK 248 m², ter. 31 m²
34 890 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt Praha 6 - 89m
Praha 6

Luxusní byt Praha 6 - 89m

2 + KK 89 m², ter. 8 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní vila se zahradou Troja 728m
Praha 7

Luxusní vila se zahradou Troja 728m

12 + KK 528 m², bal. 27 m², ter. 64 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt terasou na Praze 1 - 232m
Praha 1

Luxusní byt terasou na Praze 1 - 232m

4 + 1 232 m², ter. 60 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Byt na pronájem Praha 1 - 104m
Praha 1

Byt na pronájem Praha 1 - 104m

3 + 1 104 m²
48 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Byt na pronájem Praha 1 - 105m
Praha 1

Byt na pronájem Praha 1 - 105m

3 + 1 105 m²
50 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na prodej - Malá Strana - 257
Praha 1

Luxusní byt na prodej - Malá Strana - 257

5 + KK 257 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Byt k pronámu Staré město 192m
Praha 1

Byt k pronámu Staré město 192m

5 + 1 192 m², bal. 2 m²
150 000 Kč
Zobrazit nemovitost
Byt k pronájmu Praha
Praha 1

Byt k pronájmu Praha

3 + KK 64 m²
cena na vyžádání
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na prodej Praha 1 Staré Město
Praha 1

Luxusní byt na prodej Praha 1 Staré Město

2 + KK 133 m², bal. 3 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Luxusní mezonet na prodej v centru Prahy
Praha 1

Luxusní mezonet na prodej v centru Prahy

4 + KK 240 m², ter. 51 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt Praha 1 - Malá Strana 66m
Praha 1

Luxusní byt Praha 1 - Malá Strana 66m

2 + KK 66 m², bal. 5 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Obchodní prostor na prodej Malá Strana 31m
Praha 1

Obchodní prostor na prodej Malá Strana 31m

Atypický 31 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt v Troji
Praha 7

Luxusní byt v Troji

1 + KK 38 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Byt se zimní zahradou Smetanovo nábřeží 256m
Praha 1

Byt se zimní zahradou Smetanovo nábřeží 256m

4 + KK 256 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Byt na Praze 6 - 105m
Praha 6

Byt na Praze 6 - 105m

4 + KK 105 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na prodej v centru Prahy 1 - 240m
Praha 1

Luxusní byt na prodej v centru Prahy 1 - 240m

5 + KK 240 m², ter. 51 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Pronájem luxusního bytu s terasami Praha
Praha 4

Pronájem luxusního bytu s terasami Praha

3 + KK 146 m², bal. 5 m², ter. 17 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Obchodní prostor na pronájem Praha 1 - 277m
Praha 1

Obchodní prostor na pronájem Praha 1 - 277m

Atypický 277 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Byty Janáčkovo nábřeží 211m
Praha 5

Byty Janáčkovo nábřeží 211m

4 + 1 211 m², bal. 4 m², ter. 11 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Pronájem bytu Janáčkovo nábřeží 211m
Praha 5

Pronájem bytu Janáčkovo nábřeží 211m

4 + 1 211 m², bal. 4 m², ter. 11 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt na Praze 3 - 128m
Praha 3

Luxusní byt na Praze 3 - 128m

3 + KK 128 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt Praha 1 - 96m
Praha 1

Luxusní byt Praha 1 - 96m

3 + KK 96 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt k pronájmu Praha 2 - 107m
Praha 2

Luxusní byt k pronájmu Praha 2 - 107m

3 + 1 107 m², bal. 2 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Vila na pronájem Praha 4 - 300m
Praha 4

Vila na pronájem Praha 4 - 300m

8 + 1 400 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Byt Střešovice 197m
Praha 6

Byt Střešovice 197m

4 + KK 197 m², ter. 67 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Kancelářské prostory k pronájmu Praha
Praha 1

Kancelářské prostory k pronájmu Praha

280 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt k pronájmu Střešovice 104m
Praha 6

Luxusní byt k pronájmu Střešovice 104m

4 + KK 104 m², ter. 8 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Obchod na pronájem Staré město 409m
Praha 1

Obchod na pronájem Staré město 409m

409 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Pronájem restaurace Praha 1 - 218m
Praha 1

Pronájem restaurace Praha 1 - 218m

Atypický 218 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Byt s terasou Dejvice 225m
Praha 6

Byt s terasou Dejvice 225m

5 + KK 225 m², ter. 54 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt k pronájmu Praha 1 - 136m
Praha 1

Luxusní byt k pronájmu Praha 1 - 136m

3 + 1 138 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Luxusní byt k pronájmu Střešovice 193m
Praha 6

Luxusní byt k pronájmu Střešovice 193m

4 + KK 193 m², ter. 17 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Byt pronájem Hradčany 170m
Praha 6

Byt pronájem Hradčany 170m

4 + 1 170 m², ter. 6 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Byt na pronájem Střešovice 193m
Praha 6

Byt na pronájem Střešovice 193m

4 + KK 193 m², ter. 17 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Byt na pronájem ve Střešovicích 193m
Praha 6

Byt na pronájem ve Střešovicích 193m

4 + KK 193 m², ter. 17 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Byt k pronájmu ve Střešovicích 193m
Praha 6

Byt k pronájmu ve Střešovicích 193m

4 + KK 193 m², ter. 17 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Byt k pronájmu Praha 3 - 61
Praha 3

Byt k pronájmu Praha 3 - 61

2 + KK 61 m², ter. 3 m²
Reserved
Zobrazit nemovitost
Supermakléřky - realitní komiks
Epizoda 29

GDPR

Otevřít komiks
Epizoda 28

1+1

Otevřít komiks
Epizoda 27

Home Staging

Otevřít komiks
Epizoda 26

Bez kupujícího

Otevřít komiks
Epizoda 25

Chinatown

Otevřít komiks
Epizoda 24

Židovské město

Otevřít komiks
Epizoda 23

České tsunami

Otevřít komiks
Epizoda 22

Realitní TANGO

Otevřít komiks
Epizoda 21

Realitní mejdan

Otevřít komiks
Epizoda 20

Dřevomorka

Otevřít komiks
Epizoda 19

Nábor nemovitosti

Otevřít komiks
Epizoda 18

Ztráta paměti

Otevřít komiks
Epizoda 0

Začít od nuly

Otevřít komiks
Epizoda 17

Bez Realitky 2

Otevřít komiks
Epizoda 16

Realitní timing

Otevřít komiks
Epizoda 15

Byt pro celebritu

Otevřít komiks
Epizoda 14

Bez Developera

Otevřít komiks
Epizoda 13

Byt v Pařížské

Otevřít komiks
Epizoda 12

Dovolená

Otevřít komiks
Epizoda 11

100% Hypotéka

Otevřít komiks
Epizoda 10

Černá díra

Otevřít komiks
Epizoda 9

B Tower

Otevřít komiks
Epizoda 8

Tráva

Otevřít komiks
Epizoda 7

Ryze Česká Realitka

Otevřít komiks
Epizoda 6

Neplatíte provizi

Otevřít komiks
Epizoda 5

Byt za Miliardu

Otevřít komiks
Epizoda 4

Milí Sousedé

Otevřít komiks
Epizoda 3

Bez Realitky

Otevřít komiks
Epizoda 2

Snadné prachy

Otevřít komiks
Epizoda 1

Opičárna

Otevřít komiks